Srovnáváme ceny a kvalitativní parametry veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a jejich kombinací

Podmínky užití

Srovnávač cen a kvality dovede porovnat nabídky následujících služeb: mobilní služby (volání, SMS a datové služby), služby volání v pevném místě, přístupu k internetu v pevném místě a televize. Nástroj naopak neobsahuje balíčky služeb s vlastní cenou (obvykle nižší oproti součtu cen samostatně odebíraných služeb).

Výběr služeb pro srovnání

Nejprve je třeba označit zaškrtnutím na levé straně formuláře všechny z výše uvedených služeb, které si uživatel přeje srovnat. Srovnávat lze každou službu zvlášť nebo více služeb zároveň. Při srovnání více služeb lze dále vybrat, zda se mají zobrazit nabídky od jednoho poskytovatele, nebo podle nejnižší dostupné ceny. První možnost je výhodnější při zájmu uživatele o nákup všech služeb od jednoho poskytovatele, druhá varianta bude zobrazovat nejnižší ceny pro každou ze služeb, byť každá z nich může být poskytována jiným podnikatelem.

Zadání konkrétní spotřeby či její obecné úrovně

Jelikož srovnávač cen a kvality dovede nabídky individualizovat podle toho, kolik uživatel provolá, pošle SMS či spotřebuje dat, k vyplnění údajů o spotřebě může výrazně pomoci připravit si k ruce posledních několik vyúčtování nebo údaje z elektronické „samoobsluhy“ dosavadního poskytovatele. Následně je třeba zadat požadované parametry jako počet minut, SMS, objem dat či rychlost stahování dat. Lze nastavit i směřování volání a SMS např. do vlastní sítě či do zahraničí. Pokud uživatel nic z toho zadávat nechce nebo přesnou výši spotřeby nezná, jednoduše si vybere jeden ze tří přednastavených spotřebních profilů, a to pro nízkou, střední a vysokou spotřebu služeb. V tomto případě pak srovnávací nástroj při výpočtu cen počítá s rozložením provozu volání a SMS do jednotlivých sítí odpovídající průměrnému spotřebiteli.

Speciální kategorie spotřebitelů

Uživatel, který si přeje srovnání provést pro specifickou spotřebitelskou kategorii – např. studenty (mezi něž mohou patřit i mladí lidé do 26 let), seniory či zdravotně postižené, tento parametr může rovněž vybrat a budou mu zobrazeny nabídky, tyto kategorie zohledňující. Uživatel by se nicméně měl při zvolení jedné z těchto kategorií spotřebitelů dále informovat, ať již na stránkách srovnávacího nástroje či přímo na stránkách příslušného poskytovatele, jaké jsou konkrétní podmínky pro získání zvýhodněné služby.

Zadání adresy

Při srovnání cen a kvalitativních parametrů pro některou ze služeb poskytovaných v pevném místě (pevné volání, pevný internet, televize) zadá uživatel i adresu, pro kterou nástroj srovnání provede. Je třeba pamatovat na to, že ne všechny služby zobrazené pro dané adresní místo musí být na tomto místě v danou dobu skutečně dostupné. Skutečnou dostupnost služby je proto třeba vždy ověřit u příslušného poskytovatele. 

Způsob zobrazení výsledků srovnání

Uživatel může na úvodní obrazovce nástroje rovněž zadat, zda si srovnání přeje zobrazit s cenami za první měsíc spotřeby dané služby nebo s cenami za první rok spotřeby. V prvním případě budou výsledky srovnání výrazně ovlivněny akčními cenami, které poskytovatelé mohou novým zákazníkům nabízet. Srovnání s cenami za celý rok naopak vliv akčních cen redukuje a zvyšuje význam standardních měsíčních cen, které spotřebitelé zaplatí po ukončení úvodního (akčního) období s výhodnějšími cenami.

 

Výsledky

Výsledné nabízené tarify se zobrazí od nejnižší ceny za udanou spotřebu.  Z přehledu je patrná i paušální cena tarifu (nejedná-li se o předplacenou kartu, tzv. pre-paid) a cena za dokoupení služeb nad rámec paušální platby tak, aby byla naplněna uživatelem zadaná spotřeba. U každé služby jsou zobrazeny i sledované kvalitativní parametry, podle kterých si uživatel může zobrazené služby následně seřadit a porovnat.

ČTÚ nezprostředkovává prodej zobrazených služeb. V případě zájmu o některou ze služeb je třeba, aby se uživatel obrátil s případnou žádostí přímo na dotyčného poskytovatele.