Srovnáváme ceny a kvalitativní parametry veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a jejich kombinací

Ochrana osobních údajů

Vaše osobní údaje využívané pro vytvoření a přihlašování k uživatelskému účtu jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Podrobnější informace o zásadách zpracování Vašich osobních údajů jsou uvedeny v Informace o zpracování osobních údajů v podmínkách Českého telekomunikačního úřadu.