Srovnáváme ceny a kvalitativní parametry veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a jejich kombinací
Celkem programů HD programů Rozhlasových programů Způsob šíření signálu
89 60 62 IPTV
Toto je zjednodušené zobrazení, prohlédněte si všechny parametry služby.