Srovnáváme ceny a kvalitativní parametry veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a jejich kombinací
Zásobování teplem Vsetín a.s.

IP TV

Služba dostupná pouze v lokalitě Červenka, 755 01 Vsetín. Ke službě je třeba mít se spol. Zásobování teplem Vsetín a.s. uzavřenou platnou smlouvu o poskytování služeb elektronických komunikací. Měsíční poplatek 61 Kč/měsíc ze strany uživatele je hrazen pouze v případě, pokud uživatel vyžaduje Set-top-box.
Zásobování teplem Vsetín a.s. Více informací o službě Více informací o službě v kombinaci
bez závazku 35 Kč
Celkem programů HD programů Rozhlasových programů Způsob šíření signálu
70 0 0 IPTV
Toto je zjednodušené zobrazení, prohlédněte si všechny parametry služby.