Srovnáváme ceny a kvalitativní parametry veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a jejich kombinací
Celkem programů HD programů Rozhlasových programů
87 65 21
Toto je zjednodušené zobrazení, prohlédněte si všechny parametry služby.
Celkem programů HD programů Rozhlasových programů
126 87 21
Toto je zjednodušené zobrazení, prohlédněte si všechny parametry služby.
Celkem programů HD programů Rozhlasových programů
154 106 21
Toto je zjednodušené zobrazení, prohlédněte si všechny parametry služby.