Srovnáváme ceny a kvalitativní parametry veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a jejich kombinací
Petr Němec
bez závazku 150 Kč
Celkem programů HD programů Rozhlasových programů Způsob šíření signálu
58 34 0 IPTV
Toto je zjednodušené zobrazení, prohlédněte si všechny parametry služby.