Srovnáváme ceny a kvalitativní parametry veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a jejich kombinací
bez závazku 150 Kč
Celkem programů HD programů Rozhlasových programů Způsob šíření signálu
55 33 0 IPTV
Toto je zjednodušené zobrazení, prohlédněte si všechny parametry služby.