Srovnáváme ceny a kvalitativní parametry veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a jejich kombinací

NEW TELEKOM, spol. s r.o.

Všechny ceny jsou uváděny za měsíc vč. DPH.
* společné minuty** společné SMS

Uvedené informace nemusejí představovat úplný přehled trhu. Uvádíme je tak, jak je podnikatelé do srovnávacího nástroje vložili. Najdete-li rozpor mezi uvedenými informacemi a ceníkem podnikatele, využijte prosím funkci Nahlášení chybných údajů.