Srovnáváme ceny a kvalitativní parametry veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a jejich kombinací

Martin Kučera, DiS.

Martin Kučera, DiS.
bez závazku 150 Kč
Celkem programů HD programů Rozhlasových programů
89 0 66
Toto je zjednodušené zobrazení, prohlédněte si všechny parametry služby.